15 października 2020

Ruszyła XV edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, do udziału w XV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 -2020”.

Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Wejść na stronę http://www.skef.pl lub https://www.skef.pl/uwaga-ruszyla-xv-edycja-konkursu-mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow  
  • Zapoznać się z regulaminem konkursu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
  • Wypełnić ankietę nr 1
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i udzielić odpowiedzi na pytania i zadanie konkursowe.
  • Wypełnić ankietę nr 2
  • Przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniem konkursowym oraz ankietami nr 1 i nr 2 do dnia 30 października 2020 roku pocztą na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME” (liczy się data stempla).

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych piętnaście z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Karmasz tel. 58 624 98 76, kom. 695 981 034, e-mail: ikarmasz@skef.pl

Załączniki

Regulamin konkursu MPME
Data: 2020-10-15, rozmiar: 249 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu MPME
Data: 2020-10-15, rozmiar: 174 KB
Plakat
Data: 2020-10-15, rozmiar: 15 MB