4 listopada 2022

Projekty edukacyjne dla szkół Fundacji BOŚ

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już od trzynastu lat prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Organizowane przedsięwzięcia stanowią doskonały sposób na zdobycie wiedzy poszerzającej informacje zawarte w programie nauczania. Dla nauczycieli są też okazją do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Udział we wszystkich naszych konkursach jest bezpłatny.

Projekty BOŚ

  • Zdrowo jem, więcej wiem – projekt o zdrowym odżywianiu dla zerówek (szkolnych i przedszkolnych) oraz klas 1-3 szkół podstawowych.
  • Postaw na Słońce – konkurs badawczy o odnawialnych źródłach energii dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
  • Filmeko – konkurs filmowy o tematyce ochrony środowiska dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
  • Akademia Fundacji BOŚ – konkurs grantowy dla grup młodzieżowych oraz studenckich kół naukowych działających na rzecz ochrony środowiska.