4 września 2018

NIEAKTUALNE: Olimpiada Wiedzy Technicznej – 45 edycja

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół średnich
województwa zachodniopomorskiego

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.

W roku szkolnym 2018/2019 Naczelna Organizacja Techniczna po raz czterdziesty piąty będzie organizować Olimpiadę Wiedzy Technicznej (realizacja zadania zleconego MEN). Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej.

W ostatnich latach w zawodach I stopnia (eliminacjach szkolnych) brało w niej udział więcej niż 8 tys. uczniów z ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji o Olimpiadzie znajduje się na stronie www.owt.edu.pl  oraz na stronie www.enot.pl