21 maja 2019

AKTUALIZACJA | Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

AKTUALIZACJA z dnia 10 czerwca 2019 r.: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przedłuża termin wysyłania zgłoszeń na Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich do dnia 12 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W roku 2019 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2018/2019:

  1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,
  2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób:

po ogłoszeniu konkursu uczniowie przesyłają materiały zgłoszeniowe do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 8 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego). Komisja konkursowa ocenia nadesłane materiały i wskazuje uczniów do finału.

Zaproszenie wszystkich finalistów na część finałową jest istotne z uwagi na ich uczestnictwo w planowanych warsztatach artystycznych, przesłuchania przed komisją i konieczność obserwacji ich postępów.

OGÓLNY  PLAN  KONKURSU

31 lipca 2019 r.: do Łodzi przyjadą finaliści z opiekunami. Zaplanowano warsztaty w kategoriach artystycznych. Po warsztatach, wszyscy zostaną zakwaterowani w Hotelu Boss ul. Tatrzańska 11 w Łodzi. Po kolacji, odbędzie się spotkanie organizacyjne z finalistami i opiekunami.

1 sierpnia 2019 r.: 10.00 – 17.00  warsztaty artystyczne w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” w Łodzi.                

2 sierpnia 2019 r.: 10.00 – 20.00 przygotowania do przesłuchań konkursowych w Bałuckim Ośrodku Kultury  w Łodzi, przesłuchania konkursowe, podsumowanie warsztatów.

3 sierpnia 2019 r.: 12.00 – 19.30 przygotowania do koncertu galowego, koncert i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów, uroczysta kolacja.

4 sierpnia 2019 r. – po śniadaniu wyjazd uczestników konkursu.

Informacje o nagrodzonych finalistach będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs realizowany jest w ramach PROGRAMU  INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI  ROMSKIEJ W  POLSCE NA LATA 2014-2020 dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-05-21, rozmiar: 39 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2019-05-21, rozmiar: 36 KB