18 września 2020

Konkursy w ramach projektu KOLEJOWE ABC

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów do wzięcia udziału  w ogólnopolskim projekcie pn.”Kampania Kolejowe ABC”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronie: www.kolejoweabc.pl