8 listopada 2021

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

ODPD obchodzony jest corocznie 20 listopada. Święto stanowione zostało uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

O konkursie

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. W zgłoszeniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej.

Więcej informacji na stronie internetowej.