28 czerwca 2022

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje”

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów szkół podstawowych do twórczej zabawy podczas letnich miesięcy. Do 5 października br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-4 osobowych zespołów. Organizatorzy czekają na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Tematyka pracy

Tematycznie praca powinna nawiązywać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

  • 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
  • Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym.
  • Wakacyjne obserwacje nieba.

Szczegóły regulaminu, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Agencji.