9 listopada 2022

II edycja Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej w Warszawie zapraszają uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w Konkursie Historycznym pn. „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”.

Więcej o przedsięwzięciu

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Zgłoszenia do udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem do regulaminu) dokonuje dyrektor szkoły  w terminie do 17 stycznia 2023 roku na adres mailowy: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl.

Kontakt

Wojewódzki Koordynator Konkursu:
Urszula Jeleńska,
specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
mail: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl,
tel. 91 442 75 72.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-11-09, rozmiar: 49 KB
Bibliografia
Data: 2022-11-09, rozmiar: 12 KB