30 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Fizyczne ścieżki

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 r. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkól ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową, zgłosić pokaz zjawiska fizycznego lub też zdecydować się na trzecią kategorię – esej. Prace konkursowe można przesyłać do 31 stycznia 2020 r. na adres Narodowego Centrum Badań Jądrowych – ul. Andrzeja Sołtana 7; 05-400 Otwock.

Konkurs (obecnie XV edycja) od wielu lat objęty jest patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje