4 kwietnia 2023

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka za 100 lat” pod patronatem ZKO

Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka za 100 lat”, który objęty jest honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej.

Temat przewodni

Tegorocznym motywem przewodnim są przyrodnicze miejsca Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Format A-3, technika dowolna.

Termin

Prace konkursowe nadsyłać można do końca kwietnia 2023 r., rozstrzygnięcie nastąpi 11 maja 2023. Karta zgłoszeń i Oświadczenie zostały dołączone do Regulaminu.

Regulamin

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego