22 stycznia 2024

VI Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956. Uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych z całej Polski będą mieli okazję, aby wykazać się wiedzą na temat historii Poznańskiego Czerwca 1956.

Etapy testu

Tegoroczna edycja Testu zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap zostanie zorganizowany 26 kwietnia 2024 roku w godzinach od 11:00 do 12:00 w formie zdalnej. Do pierwszego etapu organizatorzy zapraszają nieograniczoną liczbę zespołów, jednak konieczne jest, aby jeden zespół składał się z trzech osób. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie tylko jeden trzyosobowy zespół.

Drugi etap Testu odbędzie się 4 czerwca 2024 roku w siedzibie Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (ul. Św. Marcin 80/82) o godzinie 11.00. W drugim etapie Testu może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie.

Test

Test będzie złożony z czterech etapów. W ramach każdego z nich osoby zgłoszone do konkursu będą miały odpowiedzieć na 10 pytań. Etapy dotyczyć będą szerokiego kontekstu historycznego związanego z Poznańskim Czerwcem 1956:

  1. Wiedza związana z historią Polski w latach 1945-1956;
  2. Przyczyny, przebieg i skutki strajku i demonstracji z 28 czerwca 1956 roku;
  3. Postacie związane z Poznańskim Czerwcem;
  4. Sposoby upamiętnienia na terenie Poznania.

Uczniowie zgłoszonych szkół otrzymają bibliografię, dzięki której będą mogli przygotować się merytorycznie do Testu. Materiały zostaną przesłane przez Organizatora w ciągu pięciu dniu od nadesłania zgłoszenia przez szkołę.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu Testu będą mogli skorzystać z lekcji muzealnej o Poznańskim Czerwcu 1956 i oprowadzania po ekspozycji przez pracownika Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

Zgłoszenia

Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 29 marca 2024 roku, do godziny 16:00. Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl lub telefonicznie: +48 61 852 94 64.

Osoba do kontaktu w sprawie udziału w Teście – Barbara Kokot. Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jeden zespół składający się z trzech uczniów.

 

Załączniki