24 stycznia 2023

Ruszył konkurs „Bóg, zło i ewolucja”

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, zło i ewolucja”. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu „The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution”, finansowanego przez Fundację Templetona.

Zadanie konkursowe

Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: Bóg, zło i ewolucja. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowej, omawiając wybrane zagadnienie, np.:

  • sposób prezentacji ewolucji w biologii i religii,
  • ewolucja i stworzenie,
  • działania Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów),
  • dobroć i piękno świata a zło.

Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, natomiast pracę końcową do 29 marca 2023 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej.