31 stycznia 2023

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury organizują już siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ w 2023 r. obchodzimy rok Aleksandra Fredry. 

Regulamin

W załączniku znajdziecie Państwo Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki

REGULAMIN Dzieła A Fredry 2023
Data: 2023-01-31, rozmiar: 87 KB