3 stycznia 2023

IV Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego jest Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu. Adresowany jest on do młodzieży szkolnej (klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) na terenie całej Polski.

Termin

Prace należy nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu (ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz) w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2023r.

Cel konkursu

Celem konkursu jest spisanie wspomnień członków rodziny, sąsiadów, znajomych, lokalnych postaci z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych, ukazanie losów byłych żołnierzy ZWZ, WIN, BCH, AK w powojennej Polsce, ukazanie wkładu przodków w odzyskanie niepodległości przez Polskę, a także wywołanie dumy z dokonań przodków, kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

Regulamin

Regulamin znajduje się w załączeniu.

 

Załączniki