9 stycznia 2023

II edycja Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Więcej o przedsięwzięciu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendia:

  • I miejsce – 3 500 zł,
  • II miejsce – 2 000 zł,
  • III miejsce – 1 000 zł,
  • 4 i 5 miejsce – 750 zł.

Nagrody finansowe otrzymają także nauczyciele – opiekunowie merytoryczni laureatów konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem do regulaminu) dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 17 stycznia 2023 roku na adres mailowy: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl.

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Uroczyste ogłoszenie listy finalistów i laureatów odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.

Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie.

Kontakt

Wojewódzki Koordynator Konkursu:
Urszula Jeleńska,
specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
mail: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl,
tel. 91 442 75 72.