11 lipca 2019

Oferta pracy

PrzedmiotMatematyka
Termin składania dokumentów2019-07-22
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin9
Opis

Oferta pracy dla nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż.w Antoniego Ledóchowskiego ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz Zofii Nałkowskiej 33

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Wymiar zatrudnienia: 9 h
• Informacje o umowie: umowa o pracę
• Ilość wakatów: 1
• Miejsce zatrudnienia: SP37 ul. Rydla 6 oraz Z. Nałkowskiej 33
• Ważność ogłoszenia: do 22.07.2019 r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:
• Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w Antoniego Ledóchowskiego Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin.
• Miejscowość: Szczecin
• Kod pocztowy: 70-785
• Ulica: Zofii Nałkowskiej 33
• Telefon: 91 4629486
• E-mail:sekretariat@gim7.szczecin.pl
CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e mailem.
CV powinny być opatrzone zgodą na przetwarzanie danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33 70-785 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, ul. Rydla 6, 70-783, tel.: 91 46 68 460, e-mail: sekretariat@sp37.szczecin.pl oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33 70-785 Szczecin tel. 914629486 mail: sekretariat@gim7.szczecin.pl
2) Inspektorem Ochrony danych jest Pani Agnieszka Marciniak, e-mail: iod@spnt.pl, tel.: +48918522093.
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w trakcie bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy od daty wpływu.
5) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstwowa nr 37 w Szczecinie
MiastoSzczecin
Kod pocztowy70-785
AdresZofii Nałkowskiej 33 oraz Rydla 6
PowiatSzczecin
Gminagmina miejska Szczecin
Telefon914629486
E-mailsekretariat@gim7.szczecin.pl