24 czerwca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk polski
Termin składania dokumentów2022-07-22
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin18
Opis

ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz posiadane przygotowanie pedagogiczne,
lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu (filologia polska) lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu (filologia polska) na etapie szkoły podstawowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż filologia polska oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (filologia polska) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub zakład kształcenia nauczycieli innej niż nauczany przedmiot (filologia polska) oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu (filologia polska).

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 10
MiastoKoszalin
Kod pocztowy75-567
AdresChopina 42
PowiatKoszalin
Gminagmina miejska Koszalin
Telefon943402036
E-mailsp10koszalin@wp.pl