Kategoria: Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

21 października 2021

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1082). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 […]