Kategoria: System Informacji Oświatowej

13 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 13 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie wynagrodzeń nauczyciela W przypadku kwalifikacji “brak kwalifikacji” rezygnacja z wymogu uzupełniania daty uzyskania kwalifikacji Dodanie etykiety na liście nauczycieli “brak zarejestrowanych umów” Z poważaniem, Zespół SIO

5 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 29 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela Uczniowie: Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę” Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II sem. w szkołach podstawowych dla dorosłych W szkołach policealnych […]

23 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 22 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych Uszczegółowienie […]

19 października 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących uczniów, nauczycieli i pomieszczeń – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie przekazali Państwo do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO: dane dotyczące przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów (podstawowych lub dodatkowych) na bieżący rok szkolny 2018/2019; dane dotyczące nauczycieli zatrudnionych w […]

4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 4 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Oddziały Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy” Nauczyciele Limit godzin w umowach cywilno-prawnych zwiększony do 1000 Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska Dodanie, […]

4 października 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. […]

28 września 2018

Stare SIO. Komunikat dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.

W instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.) znalazł się zapis: „Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać […]

24 września 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „w załączeniu przekazujemy pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO). Uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane […]

24 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 21 września 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie Zniesienie obowiązku przypisania dwóch języków podczas przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych o specyfice „specjalny” Start Dodawanie, modyfikacja, usuwanie zawodów przez dyrektorów i pracowników szkół artystycznych rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oddziały Dodawanie, modyfikacja, usuwanie […]

18 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 18 września 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie Dla wybranych orzeczeń zniesienie obowiązku wpisania dwóch języków obcych podczas przypisywania do oddziału Ograniczenie możliwości rejestracji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jednego ucznia do jednego podmiotu Nauczyciele Dodanie obowiązku nauczyciela „Brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym” w typie […]