Kategoria: System Informacji Oświatowej

7 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 7 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie: Dodanie niespójności niezamkniętego okresu obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w przypadku, gdy szkoła staje się nieobwodowa W szkole podstawowej możliwość przypisania ucznia do oddziału o poziom niżej Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wyposażeniu – pomoce […]

12 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 10 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki Oddziały: Rejestracja, […]

7 grudnia 2018

Zmiany w wykazywaniu tygodniowego wymiaru zajęć w systemie SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, W związku ze zmianą sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z […]

7 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych błędach Uczniowie: […]

13 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 13 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie wynagrodzeń nauczyciela W przypadku kwalifikacji “brak kwalifikacji” rezygnacja z wymogu uzupełniania daty uzyskania kwalifikacji Dodanie etykiety na liście nauczycieli “brak zarejestrowanych umów” Z poważaniem, Zespół SIO

5 listopada 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 29 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela Uczniowie: Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę” Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II sem. w szkołach podstawowych dla dorosłych W szkołach policealnych […]

23 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 22 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Rezygnacja z możliwości modyfikacji formy stosunku pracy Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika w Izbach Rzemieślniczych Uszczegółowienie […]

19 października 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących uczniów, nauczycieli i pomieszczeń – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie przekazali Państwo do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO: dane dotyczące przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów (podstawowych lub dodatkowych) na bieżący rok szkolny 2018/2019; dane dotyczące nauczycieli zatrudnionych w […]

4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 4 października 2018 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Oddziały Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy” Nauczyciele Limit godzin w umowach cywilno-prawnych zwiększony do 1000 Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska Dodanie, […]

4 października 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. […]