Kategoria: System Informacji Oświatowej

20 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z […]

18 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 lipca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zatrudnienia Rejestracja, modyfikacja, usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć Rejestracja, modyfikacja, usunięcie obowiązków Rejestracja, modyfikacja, usunięcie nieobecności Rejestracja, modyfikacja, usunięcie awansu zawodowego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stażu pedagogicznego Utworzenie listy nauczycieli Utworzenie listy umów Utworzenie listy […]

13 czerwca 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. […]

11 czerwca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 8 czerwca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze Możliwość rejestracji, modyfikacji, usunięcia informacji o pomieszczeniach w placówce. Z poważaniem, Zespół SIO

11 czerwca 2018

Nowe SIO. Porównanie danych SIO1 i SIO2 wg RSPO – brak danych o uczniach

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, poniżej przekazujemy prośbę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą uzupełniania danych w SIO.   Komunikat MEN: „Informujemy, że w Strefie Dla Zalogowanych (SDZ) https://strefasio.men.gov.pl/login w katalogu Raporty->Raporty SIO1_SIO2, został umieszczony wykaz szkół wg stanu na 30.09.2017 r.: „Szkoły wg numerów RSPO, które wykazały uczniów w SIO1 „stare SIO”, a w […]

28 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informacje o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole […]

17 maja 2018

Nowe SIO. Wykazywanie danych dotyczących opinii i orzeczeń w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych – komunikat MEN

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, dane dotyczące opinii i orzeczeń, a dokładniej numer […]