Kategoria: Rekrutacja

9 kwietnia 2021

NIEAKTUALNE: Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

9 kwietnia 2021

NIEAKTUALNE: Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022 – podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do […]

26 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Załączniki Wykaz zawodów wiedzy Data: 2021-04-01, rozmiar: 22 KB

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Załączniki Terminy postępowania rekrutacyjnego […]

16 września 2020

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgłoszenia

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół! Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i […]

20 sierpnia 2020

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych (stan na dzień 24.08.2020 r.)

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 24.08.2020 r.) Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2020-08-20, rozmiar: 16 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2020-08-24, rozmiar: 23 KB Pobierz wszystkie pliki

17 sierpnia 2020

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego –  informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w  klasach I szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania tych informacji został ustalony na dzień 19 sierpnia  2020 r. Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl kparszewska@kuratorium.szczecin.pl […]

28 lipca 2020

NIEAKTUALNE: Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia, w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły

Załączniki Stanowisko MEN Data: 2020-07-28, rozmiar: 20 KB

1 lipca 2020

Stanowisko MEN ws. równych szans uczniów szkół artystycznych i ogólnodostępnych podczas rekrutacji

W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., uprzejmie wyjaśniamy, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym1 do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem; świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z […]

5 czerwca 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania (bezpłatne zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie). Uczestnicy mają możliwość uzupełnienia wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) oraz w szkołach branżowych I stopnia. Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, w którym […]

26 maja 2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie nr 14/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wraz z załącznikami

19 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Załączniki Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r. Data: 2020-05-19, rozmiar: 3 MB Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 Data: 2020-05-19, rozmiar: 312 KB Pobierz wszystkie pliki

4 maja 2020

Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia) na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia) na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Załączniki Województwo zachodniopomorskie – stan na 13.05.2020r. Data: 2020-05-13, rozmiar: 214 KB