Kategoria: Rekrutacja

5 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w  klasach I szkół ponadpodstawowych (w tym w oddziałach ponadgimnazjalnych). Termin nadsyłania tych informacji upływa w dniu 15 lipca 2019 r. W załączeniu […]

14 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Zmiana zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącego rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Zarządzenie ZKO nr 33/2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 285 KB

28 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Załączniki Wykaz Data: 2019-05-08, rozmiar: 31 KB

30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie w załączeniu. Załączniki Zarządzenie Nr 8/2019 Data: 2019-01-30, rozmiar: 2 MB

14 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. […]

5 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – konferencja MEN i CKE

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020. Konferencja odbyła się 4 grudnia, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pana Marcina Smolika. Materiały pokonferencyjne

28 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Kształcenie w branżowych szkołach I i II stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do  branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich  ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Nauka w szkole trwa 3 lata.   Uczniowie branżowej […]

25 października 2018

NIEAKTUALNE: Uprawnienia uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Załączniki Uprawnienia uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych Data: 2018-10-25, rozmiar: 25 KB