Kategoria: Rekrutacja

3 marca 2020

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 – podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;

28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Załączniki Wykaz zawodów – stan na 13.05.2020r. Data: 2020-05-13, rozmiar: 32 KB

28 lutego 2020

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

31 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. z załącznikami

10 września 2019

NIEAKTUALNE: Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych […]

26 września 2019

REKRUTACJA – podstawa prawna

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –   Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) – rozdział szósty pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego […]

14 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach Data: 2019-08-14, rozmiar: 60 KB

16 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach do klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych publicznych szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020) – stan na dzień 15 lipca 2019 r. (zaktualizowany na dzień 17 lipca 2019 r.). Załączniki Informacje zaktualizowane na dzień 17.07.2019 Data: 2019-07-18, rozmiar: 59 KB

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół obowiązuje procedura odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, która została określona w art. 158 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1148) [1] / w art. 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. […]