Kategoria: Rekrutacja

26 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Oferta zachodniopomorskich publicznych szkół ponadpodstawowych

W załączniku znajduje się informacja o zachodniopomorskich publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia), w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2022-04-26, rozmiar: 24 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2022-04-26, rozmiar: 47 KB Pobierz wszystkie pliki

28 lutego 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Załączniki Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Data: 2022-03-04, rozmiar: 32 KB

31 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół

W załączniku znajdują się informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych […]

30 września 2021

NIEAKTUALNE: Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół podstawowych! Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1082) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, […]

24 sierpnia 2021

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 23.08.2021r.)

Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2021-08-24, rozmiar: 13 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2021-08-24, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie pliki

16 sierpnia 2021

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru uzupełniającego do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku poinformowania Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie do 23 sierpnia br o liczbie wolnych miejsc w klasach I szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl kparszewska@kuratorium.szczecin.pl Załączniki Tabela – Informacja o wolnych miejscach w szkołach Data: […]

3 sierpnia 2021

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 2.08.2021r.)

Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2021-08-03, rozmiar: 20 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2021-08-03, rozmiar: 28 KB Pobierz wszystkie pliki

26 lipca 2021

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego –  informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w  klasach I szkół ponadpodstawowych, w terminie do 2 sierpnia  2021 r. Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl kparszewska@kuratorium.szczecin.pl W załączeniu wzór  tabeli. Załączniki […]

8 czerwca 2021

Rekrutacja OHP na rok szkolny 2021/2022 rozpoczęta

Przekazujemy Informator Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, z pełnym opisem oferty i aktualną bazą teleadresową jednostek organizacyjnych. Oferta OHP Oferta OHP skierowana jest do całej młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Szczególny nacisk placówka kładzie na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. OHP pomaga młodym ludziom realizować obowiązek szkolny, wyrównuje […]

28 kwietnia 2021

Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia) na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Załączniki Zachodniopomorskie – wykaz szkół Data: 2021-04-28, rozmiar: 56 KB

9 kwietnia 2021

NIEAKTUALNE: Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

9 kwietnia 2021

NIEAKTUALNE: Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022 – podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) rozdział 6 pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do […]

26 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Załączniki Wykaz zawodów wiedzy Data: 2021-04-01, rozmiar: 22 KB