Kategoria: Aktualne nabory

23 września 2021

NIEAKTUALNE: Spotkanie promujące projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypomina, że do 30 listopada 2021r. trwa IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z powyższym, FRSE zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie Teams […]

21 września 2021

#ErasmusDays – upowszechniaj projekty Erasmus+

 #ErasmusDays to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy do organizacji wydarzeń (i/lub uczestnictwa w wydarzeniach). 3 dni spotkań, wystaw, debat Między 14 a 16 października 2021 roku na całym świecie(!) będą organizowane spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których będzie można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów […]

10 maja 2021

Europejski Tydzień Młodzieży – zaproszenie

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń skierowanych do młodych ludzi i pracowników młodzieżowych. Celem ETM jest umożliwienie młodym ludziom publicznego wyrażenia własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. Głównymi organizatorami Europejskiego Tygodnia Młodzieży są agencje narodowe Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz sieć Eurodesk. W 2021 r. […]

6 maja 2021

Złożenie wniosków w ramach Akcji 2 Partnerstwa na rzecz Współpracy – KA2220 i KA210

W związku z ogłoszonym przez Komisję Europejską harmonogramem naboru wniosków, 20 maja 2021 roku upływa termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna. Spotkanie informacyjne Regionalny Punkt Informacyjny – Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dedykowanym Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy (symbol wniosku KA220 […]

31 grudnia 2020

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – zaproszenie do składania wniosków

Nabór wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży trwa do 31 stycznia 2021 roku. Uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13-30 lat oraz liderzy i opiekunowie powyżej 35 roku życia. W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Głównym celem projektów jest zachęcenie […]

23 listopada 2020

Wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Przypominamy o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem jakich jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji […]

29 września 2020

ErasmusDays – podziel się dobrą praktyką

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele województwa zachodniopomorskiego! Z okazji #ErasmusDays w dniach 15-17 października 2020 roku na terenie całego świata odbędą się spotkania dot. efektów projektów Erasmus+. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wojewódzkich obchodach ErasmusDays organizowanych przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE – Kuratorium Oświaty w Szczecinie i podzielenia się dobrymi […]

8 września 2020

III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. W […]

13 lipca 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty […]

4 czerwca 2020

Info wtorki RPI – komunikat

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych. Rozpoczynamy „INFO wtorki RPI”, czyli cykliczne spotkania informacyjne dla przedstawicieli szkół i placówek oświatowych. Podczas wirtualnych spotkań zaprezentowane […]

30 kwietnia 2020

„Monografie FRSE” – konkurs dla naukowców i badaczy

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez FRSE. Prace najwyżej ocenione zostaną wydane w formie tradycyjnej i elektronicznej w ramach Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE. Konkurs zapewni przejrzystość procesu wyboru tekstów i wysoki poziom merytoryczny. Procedury recenzowania dopasowano do standardów COPE oraz wymagań Ministerstwa Nauki i […]

24 kwietnia 2020

Sukces wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w Internecie i robią zakupy dla seniorów. Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać. Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dziękujemy Wam za Wasza pracę! Artykuł promujący działalność wolontariuszy EKS na stronie internetowej […]

20 kwietnia 2020

Zdobądź Certyfikat European Language Label 2020 – europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

Konkurs projektów instytucjonalnych dla przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych, placówek działających w obszarze edukacji pozaformalnej i innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również placówek wspierających edukację językową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ELL. Załączniki ELL Konkurs 2020 Data: 2020-04-20, rozmiar: 198 KB

26 marca 2020

Uczestnicy programów edukacyjnych przebywający poza granicami Polski

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

10 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Erasmus+ – terminy składania wniosków w 2020 roku

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 5 lutego 2020 r. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r. Akcja 2 Partnerstwa […]