Kategoria: Aktualne nabory

6 maja 2021

Złożenie wniosków w ramach Akcji 2 Partnerstwa na rzecz Współpracy – KA2220 i KA210

W związku z ogłoszonym przez Komisję Europejską harmonogramem naboru wniosków, 20 maja 2021 roku upływa termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna. Spotkanie informacyjne Regionalny Punkt Informacyjny – Kuratorium Oświaty w Szczecinie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dedykowanym Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy (symbol wniosku KA220 […]

31 grudnia 2020

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – zaproszenie do składania wniosków

Nabór wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży trwa do 31 stycznia 2021 roku. Uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13-30 lat oraz liderzy i opiekunowie powyżej 35 roku życia. W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Głównym celem projektów jest zachęcenie […]

23 listopada 2020

Wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Przypominamy o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem jakich jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji […]

29 września 2020

ErasmusDays – podziel się dobrą praktyką

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele województwa zachodniopomorskiego! Z okazji #ErasmusDays w dniach 15-17 października 2020 roku na terenie całego świata odbędą się spotkania dot. efektów projektów Erasmus+. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wojewódzkich obchodach ErasmusDays organizowanych przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE – Kuratorium Oświaty w Szczecinie i podzielenia się dobrymi […]

8 września 2020

III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. W […]

13 lipca 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty […]

4 czerwca 2020

Info wtorki RPI – komunikat

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych. Rozpoczynamy „INFO wtorki RPI”, czyli cykliczne spotkania informacyjne dla przedstawicieli szkół i placówek oświatowych. Podczas wirtualnych spotkań zaprezentowane […]

30 kwietnia 2020

„Monografie FRSE” – konkurs dla naukowców i badaczy

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez FRSE. Prace najwyżej ocenione zostaną wydane w formie tradycyjnej i elektronicznej w ramach Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE. Konkurs zapewni przejrzystość procesu wyboru tekstów i wysoki poziom merytoryczny. Procedury recenzowania dopasowano do standardów COPE oraz wymagań Ministerstwa Nauki i […]

24 kwietnia 2020

Sukces wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w Internecie i robią zakupy dla seniorów. Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać. Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dziękujemy Wam za Wasza pracę! Artykuł promujący działalność wolontariuszy EKS na stronie internetowej […]

20 kwietnia 2020

Zdobądź Certyfikat European Language Label 2020 – europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

Konkurs projektów instytucjonalnych dla przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych, placówek działających w obszarze edukacji pozaformalnej i innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również placówek wspierających edukację językową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ELL. Załączniki ELL Konkurs 2020 Data: 2020-04-20, rozmiar: 198 KB

26 marca 2020

Uczestnicy programów edukacyjnych przebywający poza granicami Polski

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

10 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Erasmus+ – terminy składania wniosków w 2020 roku

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 5 lutego 2020 r. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r. Akcja 2 Partnerstwa […]

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Ruszył nabór do Programu Edukacja

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Obszary priorytetowe: edukacja włączająca, zarządzanie w sektorze edukacji, rozwój kultury jakości […]

4 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Konkurs EDUinspirator 2019

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu EDUinspirator, w którym po raz kolejny możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2019. Do konkursu można się zgłaszać do 30 czerwca. Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych i zdobyłeś nowe kwalifikacje, jeśli zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności by zachęcać innych do działania, to  […]