Kategoria: Aktualne nabory

26 marca 2020

Uczestnicy programów edukacyjnych przebywający poza granicami Polski

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

10 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Erasmus+ – terminy składania wniosków w 2020 roku

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 5 lutego 2020 r. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r. Akcja 2 Partnerstwa […]

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Ruszył nabór do Programu Edukacja

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Obszary priorytetowe: edukacja włączająca, zarządzanie w sektorze edukacji, rozwój kultury jakości […]

4 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Konkurs EDUinspirator 2019

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu EDUinspirator, w którym po raz kolejny możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2019. Do konkursu można się zgłaszać do 30 czerwca. Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych i zdobyłeś nowe kwalifikacje, jeśli zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności by zachęcać innych do działania, to  […]

14 marca 2019

NIEAKTUALNE: Program Edukacja w ramach Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pod koniec czerwca 2019 roku rozpocznie nabór wniosków do Programu Edukacja – jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w […]

21 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Erasmus+ współpraca szkół (KA229)

Szanowni Państwo, w załączeniu prezentujemy Państwu  pakiet informacji dotyczący projektów Współpracy szkół w ramach programu Erasmus+. Projekty stwarzają możliwość wszechstronnego rozwoju szkoły, natomiast mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli są okazją do rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych, językowych, a także do doskonalenia zawodowego kadry. Najbliższy termin złożenia wniosków o dofinansowanie mija 21 marca 2019 roku. Zapraszamy również […]

19 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Terminy naborów wniosków Erasmus+ w 2019 roku

Zachęcamy do zapoznania się z terminami naborów wniosków na projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+ w roku 2019. Szczegółowy harmonogram oraz komunikat Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej Erasmus+. Dodatkowo zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Informacyjnym programu Erasmus+ w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem telefonu 914427536 lub mailowo na adres punktinformacyjnyerasmus@kuratorium.szczecin.pl