Kategoria: Wychowanie przedszkolne

11 lutego 2019

Podział klasyfikacji budżetowej – 2019 rok

Starostowie, Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji […]

2 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2018 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, Starostowie województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam, że zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2017.2425), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do […]