Kategoria: Wychowanie przedszkolne

6 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Podział dotacji na 2024 rok na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku, proszę o dokonanie podziału naliczonej kwoty dotacji na rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których mają […]

3 stycznia 2024

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2703), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2024 roku.  Dotację należy […]

27 września 2023

Informacja zawierająca liczbę dzieci, którym wójt, burmistrz lub prezydent nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie gmin Województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2425 z późn. zm.) wójt […]

17 lutego 2023

NIEAKTUALNE: Podział klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

Starostowie, Prezydenci Miast,  Burmistrzowie, Wójtowie województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji i Nauki podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, proszę o dokonanie podziału przyznanej kwoty dotacji na rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów. Przedmiotowa […]

30 grudnia 2022

UWAGA! Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2022 rok – NOWE ZAŁĄCZNIKI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2806), zmianie uległy załączniki dotyczące rozliczenia dotacji za 2022 rok. Rozliczenie złożone na nieaktualnych formularzach nie będzie […]

19 grudnia 2022

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na wychowanie przedszkolne

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2023 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia […]

4 października 2022

Informacja zawierająca liczbę dzieci, którym wójt, burmistrz, prezydent nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie gmin Województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017, poz. 2425) dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły […]

15 lutego 2022

Podział klasyfikacji budżetowej – 2022 rok

WFK.3122.8.2022.BP Starostowie, Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra […]

20 grudnia 2021

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na wychowanie przedszkolne

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2022 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do […]

1 października 2021

Informacja zawierająca liczbę dzieci, którym wójt, burmistrz, prezydent nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

WFK.3122.31.2021.BP Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie gmin Województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017, poz. 2425) dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej […]

4 lutego 2021

Podział klasyfikacji budżetowej – 2021 rok

Szczecin, dnia 04 luty 2021r. WFK.3122.5.2021.BP Starostowie, Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa […]

14 grudnia 2020

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na wychowanie przedszkolne

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2021 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do […]

8 kwietnia 2020

Podział klasyfikacji budżetowej – 2020 rok

Starostowie, Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji […]

19 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Roczne rozliczenie dotacji na Wychowanie przedszkolne za 2019 rok

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 31 stycznia 2020 roku według zamieszczonych wzorów. Zwrotu niewykorzystanej do […]

4 października 2019

Informacja dotycząca liczby dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, a którym wójt, burmistrz lub prezydent nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

WFK.3122.31.2019.BP                                                                Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie gmin Województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. 2017, poz. 2425) dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola […]

11 lutego 2019

Podział klasyfikacji budżetowej – 2019 rok

Starostowie, Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z otrzymanym podziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, proszę o wskazanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których mają nastąpić zwiększenia Państwa budżetów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji […]

2 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2018 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, Starostowie województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam, że zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.2017.2425), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania rocznego rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do […]