Kategoria: Stypendia i zasiłki szkolone

20 sierpnia 2018

Weryfikacja II transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2018 roku, proszę o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy […]