Kategoria: Inne działania edukacyjne

7 września 2018

NIEAKTUALNE: EUROPA – scenariusze i materiały o tematyce europejskiej dla szkół ponadpodstawowych

Zorganizowany w ubiegłym roku przez Komisję Europejską i sieć informacyjną TEAM działająca przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, konkurs pt. „Europa” zaangażował do udziału bardzo wielu nauczycieli różnych przedmiotów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Publikacja najwyżej ocenionych scenariuszy lekcji o tematyce europejskiej jest dostępna dla wszystkich nauczycieli […]

4 września 2018

NIEAKTUALNE: Bezpłatne materiały edukacyjne o Dywizjonie 303 i II wojnie światowej

Od 31 sierpnia br. w kinach można oglądać film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Honorowy patronat nad uroczystą premierą objęła Minister Edukacji Narodowej. Film upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Dystrybutor filmu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotował bezpłatne materiały edukacyjne na temat tej elitarnej […]

30 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Projekt kulturalno-edukacyjny dedykowany młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II organizuje II edycję projektu Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II. Jego celem jest zapoznanie uczestników z rolą i wartością kultury, poznanie przez nich osoby i etosu Jana Pawła II. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach kreatywności, warsztatach pracy w grupie i warsztatach zrządzania projektami kulturalnymi. Zwieńczeniem udziału w projekcie będą autorskie […]

30 sierpnia 2018

Projekt i lekcje z ZUS

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: „Projekt ZUS” i „Lekcje  z ZUS” powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów. Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Ta wiedza będzie  niezbędna uczniom w podejmowaniu […]

30 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Dzień Krajobrazu

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w dniu 20 października 2018r.  we Florencji, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów i ich roli  i wprowadzanych w nich zmian, w 2016r. Generalna […]

30 sierpnia 2018

Bezpieczeństwo na drogach – ogólnopolska akcja społeczna „Świeć życiem”

Zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach- Świeć życiem”. W ramach inicjatywy zrealizowane zostały filmy przedstawiające zagrożenia wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w warunkach niedostatecznej widoczności. Udział w akcji jest nieodpłatny. Informacje o akcji oraz […]