Kategoria: Inne działania edukacyjne

30 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Dzień Krajobrazu

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w dniu 20 października 2018r.  we Florencji, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów i ich roli  i wprowadzanych w nich zmian, w 2016r. Generalna […]

30 sierpnia 2018

Bezpieczeństwo na drogach – ogólnopolska akcja społeczna „Świeć życiem”

Zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach- Świeć życiem”. W ramach inicjatywy zrealizowane zostały filmy przedstawiające zagrożenia wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w warunkach niedostatecznej widoczności. Udział w akcji jest nieodpłatny. Informacje o akcji oraz […]