Kategoria: Bezpieczeństwo

2 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Aplikacja „Rysia i Tolek w Cyberbezpieczeństwie”

Fundacja Poza Schematami realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego przygotowała aplikację dla dzieci „Rysia i Tolek w Cyberbezpieczeństwie”. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego używania internetu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje.   Załączniki […]

5 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 299) prowadzi działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, która obejmuje nm.in. upowszechnienie wśród rolników i członków ich rodzin wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku […]

11 września 2019

NIEAKTUALNE: Badanie ankietowe w szkołach w ramach Europejskiego programu badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych We wrześniu Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują będą kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r. Uprzejmie prosimy […]

29 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Badanie ankietowe w szkołach na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują w kwietniu 2019 r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i 2003 r. w  wylosowanych szkołach. Załączniki Pismo do kuratorów oświaty w związku z […]

19 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Profilaktyczno-edukacyjna aplikacja do pracy z młodzieżą – „Znajdziesz mnie?”

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej interaktywnej aplikacji profilaktyczno-edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?” opracowanej przez Fundację Poza Schematami. Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu. Aplikacja powstała z myślą o młodych ludziach w wieku od 14 do 17 lat. Skierowana […]

10 grudnia 2018

„Alert RCB” – system ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniu 24 września 2018 podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie współpracy w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”. Podjęta inicjatywa ma charakter edukacyjny, na stronie www.ore.edu.pl są dostępne scenariusze zajęć z uczniami dotyczące „Alertu […]

6 grudnia 2018

Ogólnopolska Akcja „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach – Niepełnosprawni w ruchu drogowym”

Poniżej znajduje się link dotyczący Ogólnopolskiej Akcji ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach ”– ”Niepełnosprawni w ruchu drogowym”. FILM Film ten ma na celu, zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane poruszaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ruchu drogowym. Obecnie wiele instytucji zapewnia możliwość uczestniczenia w ruchu drogowym osobom niepełnosprawnym, poprzez przeznaczanie środków na […]