Kategoria: Aktualności

17 maja 2018

Nowe SIO. Wykazywanie danych dotyczących opinii i orzeczeń w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych – komunikat MEN

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, dane dotyczące opinii i orzeczeń, a dokładniej numer […]