Kategoria: Wypoczynek

29 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Ogólnopolski program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju  Polskiego zaprasza lokalne organizacje i stowarzyszenia, które realizują wakacyjne projekty dla dzieci podczas letniego wypoczynku i chciałyby otrzymać wsparcie finansowe na to działanie – do wzięcia udziału w 2 edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”. Udział w Programie mogą zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy […]

13 kwietnia 2022

Procedura udzielania zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku

Procedura wydawania zgody na organizację kursu na kierownika i wychowawcę wypoczynku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. […]

30 grudnia 2021

Bezpieczne ferie zimowe 2022 – pakiet informacyjny

Opis załączników: Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego. Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Pismo do władz jednostek samorządów terytorialnych. Pismo do dyrektorów szkół i placówek. Informacje dla dzieci i młodzieży. Informacje dla rodziców. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora. […]

20 grudnia 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – nowy wzór karty kwalifikacyjnej

W  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipa 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1548) został opublikowany nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Załączniki Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2021-12-20, rozmiar: 15 KB Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika […]

5 października 2021

Artykuł naukowy dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczący odpowiedzialności karnej pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez zatrudniane osoby.

Link do artykułu: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6704 Na prośbę Autora artykułu o wypełnienie ankiety, dotyczącej przydatności treści zawartych w artykule, poniżej zamieszczamy kierujący do niej link: https://secure-web.cisco.com/1SiikOBpeGqkt1H9WzQAShli4N29PGId7AoaVknhFoaosqwMRIx084aw8ddAP0q29_aJvGFfLjBrVZBhboh8vjCAmmtW4ZO6-8TxYJI5pmHNJipUwjFEXcEHvaUoepRPXoreaRjWLIuzhjjmwPiOXiAHG338srcC_phfdDZzsarwNsngsXxFY0V8hz1C9Pj-OKedjnQL58ZUZpuSD-5DxsEJ5ZpVbWrYC52NWlCUAqGZwjC0bXhQz7_A-VvbzxLVZg3Kd6WJkmEXKuK_uJ4MxEM56xMxxHmaGZ3SPGnUYUrKDp99OPRRTKQ6CeL67hSWUvD34hQaWzhuEhejOkXsQhW3ytFDFIWYqmmpR0_I09sunvXIBmnTu9U4dmTopzyIzX0L2sbPovnv0CsDOG9GojMbfJ_HHZgjPmvjixm8ndaA/https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u%26fbclid%3DIwAR34WquEnTi-Cm7_iPBxSv8yaO1vYPI7wnoUY1-7CR6I4Hl–wLwAMAutfU

20 września 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informujemy, że 24 sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). Zmiany dotyczą załącznika nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”. Treść rozporządzenia  

17 czerwca 2021

Bezpieczne wakacje 2021 – pakiet informacyjny

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Lato 2021 (prezentacja) Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego Informacje dla dyrektorów szkół i placówek Informacje dla dzieci i młodzieży Informacje dla rodziców Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące wypełniania formularza […]

24 maja 2021

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Załączniki Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku Data: 2021-05-24, rozmiar: 87 KB Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży […]

16 grudnia 2020

Ferie zimowe 2021

Szanowni Państwo, Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy: Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych …”), w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych. Zgodnie z […]

8 czerwca 2020

Bezpieczne wakacje 2020 – pakiet informacyjny

W załączniku znajdują się poniższe dokumenty: Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Lato 2020 (prezentacja) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego Informacje dla dyrektorów szkół i placówek Informacje dla dzieci i młodzieży Informacje dla rodziców Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące […]

8 czerwca 2020

Szkolenie on-line dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2020

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego! Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Program spotkania: […]

8 czerwca 2020

Zajęcia na temat bezpieczeństwa zachowania podczas wakacji w 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, w związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji przypominam o konieczności przeprowadzenia z uczniami zajęć na temat bezpieczeństwa (odnotowując ten fakt w dokumentacji szkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne zachowania na placach zabaw, podwórkach oraz obiektach sportowych, bezpieczne zachowania w kontaktach z […]

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Załączniki Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży […]

31 marca 2020

Organizacja letniego wypoczynku w czasie ferii letnich 2020 roku

W sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednocześnie wskazuje na możliwość o wygodnej i prostej możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.