Kategoria: Inne formy wsparcia

19 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Bezpłatne szkolenia dla doradców zawodowych

W ramach kontraktu z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje bezpłatne szkolenia dla osób, wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Program 20-godzinnego szkolenia został opracowany przez specjalistów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz jest zaktualizowany o najnowsze propozycje metod pracy i rozwiązania prawne. Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu oraz na stronie internetowej projektu. Załączniki MEN – list polecający […]

15 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie do bezpłatnego Programu Insta.Ling dla Szkół

Insta.Ling wpisuje się w strategię rozwoju “cyfrowa szkoła” MEN oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnictwo w programie Insta.Ling daje także nauczycielom wartościowe możliwości rozwoju zawodowego – po skutecznym ukończeniu roku pracy z Insta.Ling, nauczyciele otrzymują certyfikaty. Certyfikaty otrzymują również szkoły, w których przynajmniej dwie osoby spośród grona nauczycielskiego stosują Insta.Ling, co jest ważnym przejawem innowacji edukacyjnych. […]

15 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: Projekt – Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

W załączeniu zaproszenie do udziału w projekcie. Załączniki Zaproszenie do udziału w projekcie Data: 2019-01-15, rozmiar: 524 KB

3 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez FRSE

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 16-17 stycznia 2019r. w Łodzi. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów informatycznych uczących w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest rejestracja w […]

15 listopada 2018

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, do udziału w szkoleniu pt. „Dziecko z cukrzycą”. Załączniki Program szkolenia Data: 2018-11-15, rozmiar: 15 KB

8 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Seminarium języka niemieckiego

Goethe-Institut we współpracy z ORE organizuje w szkolenie w Sulejówku pod Warszawą dla nauczycieli języka niemieckiego, którzy planują uczyć w klasach wstępnych tzw. zerowych przygotowujących młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych z językiem niemieckim. Organizatorzy: Goethe-Institut w Warszawie i ORE Data: 23 – 25.11.2018 Miejsce: Sulejówek Język seminarium: język niemiecki Referent: Rainer Wicke Termin przesyłania […]

31 października 2018

NIEAKTUALNE: Projekt „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.  Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w […]

10 października 2018

NIEAKTUALNE: Seminarium doskonalące z elementami językowymi dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w oddziałach dwujęzycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim

Goethe-Institut we współpracy z ORE organizuje w Warszawie cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach dwujęzycznych. Termin przesyłania zgłoszeń: 22.10.2018 r. Więcej na ten temat: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia.html Od nauczycieli przedmiotów wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.1. W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotu zakończą część językową na […]

4 października 2018

NIEAKTUALNE: Kurs e-learningowy „Odkrywamy prawo humanitarne”

Szanowni Państwo, Informujemy, że 15 września 2018 r. uruchomiona została kolejna edycja kursu e-learningowego „Odkrywamy prawo humanitarne” (OPH). Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz specjalistów pracujących z uczniami w wieku 13-18 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia br. Link do informacji o szkoleniu i do systemu rejestracji.

18 września 2018

NIEAKTUALNE: Bezpłatne szkolenie pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”

Szanowni Nauczyciele, W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym nauczania o energii jądrowej. Szkolenie […]