Kategoria: Awans zawodowy

1 października 2019

Awans zawodowy – zmiany od 01.09.2019 r.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH WYKONAWCZYCH Awans zawodowy: Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy; Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu; Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (2 lata po kontraktowym, 1 rok po mianowanym); Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego (4 lata od nadania […]

15 maja 2019

Składanie wniosków i dokumentacji na postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że od roku 2019 wnioski wraz z dokumentacją na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w szkołach i placówkach znajdujących się w powiecie wałeckim i drawskim składają w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie. Postępowania kwalifikacyjne dla tych nauczycieli i dyrektorów na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzone będą w ww. Delegaturze.

7 listopada 2018

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 Jakie dokumenty (na podstawie jakiego przepisu) będą poświadczały uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie podstawowym? Co to jest świadectwo i dyplom, dokument wydany przez autoryzowaną placówkę? Czy może ją wydać lub wystawić dowolny nauczyciel języka obcego? Odpowiedź Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – […]

26 października 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Załączniki Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2018-10-26, rozmiar: 24 KB 1) Wniosek nauczyciela Data: 2018-10-29, rozmiar: 22 KB 2) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 3) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony po 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 4) Wniosek dyrektora Data: 2018-10-29, rozmiar: 21 […]

2 października 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie do 31 października 2018 r.

W związku z pytaniami Nauczycieli ubiegających się o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w bieżącym terminie (do 31 października 2018 r.) informuję, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego: – postępowanie kwalifikacyjne odbywa się według dotychczasowych przepisów (wniosek o wszczęcie postępowania, dokumentacja  w odniesieniu do dotychczasowego rozporządzenia MEN […]