Kategoria: Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych

24 maja 2018

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany na rynku pracy i w gospodarce. Poprzez wprowadzenie systemu opartego na ramie kwalifikacji umożliwi wzrost liczby osób zainteresowanych formalnych uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji.

Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji:

  • kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego
  • kwalifikacje “uregulowane”, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa (poza formalną edukacją)
  • kwalifikacje “rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa

Więcej informacji, w tym także podstawy prawne ZSK znajdują się na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.