Kategoria: Pracownicy Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego

23 maja 2018

Pracownicy Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego

Nr pokoju

Nazwisko i imię Nr telefonu Stanowisko
31 Gucz Małgorzata 91 4427576 p.o. dyrektora WKBN
29 Smagalska Jolanta 91 4427581 Starszy wizytator
29 Szczepanik Grzegorz 91 4427518 Starszy wizytator
30 Sadowska Monika 91 4427539 Starszy wizytator
30 Sukiennicka Alina 91 4427553 Wizytator
30 Bielecka Jolanta 91 4427567 Wizytator

W załączeniu znajduje się wykaz wizytatorów Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego wraz z wykazem szkół będących w nadzorze Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Załączniki

Szkoły i placówki publiczne - WKBN
Data: 2021-03-02, rozmiar: 36 KB
Szkoły i placówki niepubliczne - WKBN
Data: 2020-11-11, rozmiar: 14 KB