Kategoria: Organizacja praktycznej nauki zawodu za granicą

6 września 2022

Organizacja praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowanej za granicą, dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informacji o podmiocie, […]