Kategoria: Konferencje/szkolenia

10 grudnia 2020

Konferencja „Szkolnictwo branżowe szansą na dobrą pracę”

Załączniki doradztwo zawodowe Data: 2020-12-10, rozmiar: 3 MB Szkolnictwo branżowe-planowanie ścieżki edukacyjnej Data: 2020-12-10, rozmiar: 2 MB 3.Prezentacja ZSK_2020 Data: 2020-12-17, rozmiar: 3 MB 4a.Nowe_perspektywy_dla_branowcˇw_Laskowska Data: 2020-12-17, rozmiar: 1 MB 4b.Prezentacja Worldskills Data: 2020-12-17, rozmiar: 2 MB 4c.wordlskillsPOLAND_informator Data: 2020-12-17, rozmiar: 373 KB Pobierz wszystkie pliki

14 maja 2020

Zdalne seminarium metodologiczne dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów

Zapotrzebowanie na rozwój tzw. „kompetencji miękkich” zgłaszany jest ze strony pracodawców w skali całego kraju, w tym pracodawców z sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności. W związku z tym, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza nauczycieli szkół branżowych, doradców zawodowych i pozostałe zainteresowane osoby na zdalne seminarium metodologiczne przygotowujące do bardziej nowoczesnego wdrażania w szkole kompetencji […]

2 października 2019

NIEAKTUALNE: Szkoła zawodowa najwyższej jakości – konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 września 2019 roku czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Szczegółowe informacje, regulamin oraz termin przyjmowania zgłoszeń dostępne są na […]

30 września 2019

NIEAKTUALNE: Projektowanie walidacji w ZSK – zaproszenie na seminarium

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Projektowanie walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, które odbędzie się 18 listopada 2019 roku w Szczecinie (ul. Potulicka 1a). Organizatorem jest Instytut Badań Edukacyjnych, w załączeniu znajduje się zaproszenie, natomiast zgłoszenia przyjmowane są za pomocą strony internetowej. Załączniki Szczecin – zaproszenie Data: 2019-09-30, rozmiar: 816 KB

30 września 2019

IV edycja konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza  czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

1 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Nr projektu: POWR.04.02.00-00-IN05/19. […]

1 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenia/ warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR kierowany jest do środowiska szkolnego i dotyczy następujących inicjatyw; – organizacja bezpłatnych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli i doradców metodycznych  w zakresie  podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów zawierających […]