Kategoria: Specjalne potrzeby edukacyjne

10 września 2018

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytatorzy zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

 
począwszy od 10 września 2018 r. wizytatorzy, zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podaję dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel.  91 44 27 542
– Agnieszka Stroynowska – tel. 91 44 27 545

osobiście:

– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 8 lub 10