Kategoria: Zintegrowany System Kwalifikacji/ECVET

24 maja 2018

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany na rynku pracy i w gospodarce. Poprzez wprowadzenie systemu opartego na ramie kwalifikacji umożliwi wzrost liczby osób zainteresowanych formalnych uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji. Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji: kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz […]