Kategoria: Regulacje prawne

19 kwietnia 2019

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – materiały

W załączeniu prezentujemy materiały dotyczące zmian w kształceniu zawodowym. Załączniki Kadra kształcenia zawodowego Data: 2019-04-19, rozmiar: 550 KB CKE Egzamin zawodowy Data: 2019-04-19, rozmiar: 321 KB Odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego Data: 2019-04-19, rozmiar: 544 KB Finansowanie szkolnictwa branżowego Data: 2019-04-19, rozmiar: 474 KB Akredytacja, doradztwo, kształcenie ustawiczne Data: 2019-04-19, rozmiar: 351 KB Kształcenie praktyczne Data: […]

26 marca 2019

Arkusz organizacji szkoły – komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające jeszcze konsultacje w sprawie ramowych planów nauczania, arkusze organizacji szkoły należy opracować na podstawie obowiązującej wykładni prawnej, tj.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017, poz. 703); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej […]

5 grudnia 2018

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP […]