Kategoria: Konferencje/szkolenia

1 sierpnia 2019

Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Nr projektu: POWR.04.02.00-00-IN05/19. […]

1 sierpnia 2019

Szkolenia/ warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR kierowany jest do środowiska szkolnego i dotyczy następujących inicjatyw; – organizacja bezpłatnych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli i doradców metodycznych  w zakresie  podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów zawierających […]

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Konkurs kulinarny WorldSkills Poland

Zgłoś się do udziału w konkursie kulinarnym WorldSkills Poland, którego główną nagrodą jest możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE. Konkurs składa się z trzech etapów: Etap I : przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do 2 sierpnia 2019 roku Etap II : wybór kandydatów do Finału Konkursu i ewentualne uzupełniające rozmowy rekrutacyjne […]

25 kwietnia 2019

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2019

Szanowni Państwo, z uwagi na olbrzymi sukces trzech poprzednich edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ) Komisja Europejska podjęła decyzję o kontynuowaniu ETUZ. Tegoroczna (już czwarta) edycja ETUZ odbędzie się w dniach 14-18 października 2019 r. Już dziś możecie Państwo planować organizację wydarzeń w swoich szkołach, placówkach, gminach, powiatach  i rejestrować je na specjalnie dedykowanej temu […]

25 kwietnia 2019

REFERNET – Europejska sieć w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

REFERNET jest działającą od 2002 roku siecią instytucji stworzoną przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii, w szczególności: zbieranie informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET; monitorowanie zmian […]

21 marca 2019

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek

Szanowni Państwo, Wydział Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje w dniu 27 marca 2019 roku spotkanie dedykowane zmianom w szkolnictwie zawodowym dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół branżowych, technicznych i policealnych. Spotkanie odbędzie się w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (Szczecin, ul. Hoża 6) o godzinie 9:00. Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału.

26 lutego 2019

Zachodniopomorski Kongres Zawodowy – zaproszenie

Szanowni Państwo, Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym w dniu 19 marca 2019 roku w godzinach 10:00 – 13:30 Zachodniopomorskim Kongresie Zawodowym z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Załączniki Program ZKZ Data: 2019-03-15, rozmiar: 155 KB Zaproszenie ZKZ Data: 2019-03-15, rozmiar: 107 KB Pobierz wszystkie […]

21 lutego 2019

Kompleksowy program walidacji i certyfikacji efektów uczenia się – rekrutacja do projektu

Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Szczecinie zaprasza do udziału w realizowanym projekcie „ KOMPLEKSOWY PROGRAM WALIDACJI I CETYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ” – prowadzący do zdobycia kwalifikacji zawodowych czeladnika i mistrza w 12 zawodach rzemieślniczych. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. […]