Kategoria: Monitorowanie

15 lutego 2021

Monitorowanie „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich publicznych i niepublicznych: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych prowadzone jest monitorowanie „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl  […]

3 listopada 2020

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli i szkół Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych i niepublicznych: punktach przedszkolnych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji […]

3 listopada 2020

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników, branżowych szkół I stopnia oraz szkół przysposabiających do pracy Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych i niepublicznych: szkołach podstawowych dla młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach ,szkołach branżowych […]

23 marca 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych prowadzone jest monitorowanie „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową […]

10 marca 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych podstawowych szkół ogólnodostępnych i integracyjnych Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych:  szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest monitorowanie „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę […]

19 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych:  przedszkolach oraz we wszystkich typach szkół i placówek prowadzone jest monitorowanie „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa […]

28 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych Szanowni Państwo, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl  Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonego tam […]