Kategoria: Aktualności

21 września 2023

Laptopy dla czwartoklasistów z SP w Kołbaczu wręczone

Pierwsze laptopy trafiły do 24 czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Kołbaczu. Wręczyli je Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim, Posłami RP Leszkiem Dobrzyńskim i Michałem Jachem oraz wójtem gminy Stare Czarnowo Marzeną Grzywińską.

(więcej…)

20 września 2023

Konferencja pn. „Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i wyzwania”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska serdecznie zaprasza do udziału w konferencji zorganizowanej we współpracy ze Szczecińskim Collegium Informatycznym pn. „Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 28 września 2023 r. w godz. od 9.00 do 12.30 na platformie Teams.

(więcej…)

19 września 2023

„Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów” – konferencja

19 września w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Ogólnopolska konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”.

(więcej…)

18 września 2023

Program „Szkolny EkoOgród”

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych. (więcej…)

18 września 2023

Program „Fundusz Ekologii”

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego i skierowane do jego mieszkańców. (więcej…)

22 maja 2023

„Inwestycje w oświacie” – rozstrzygnięcie

Ponad 143 mln zł trafi do szkół samorządowych i niesamorządowych w latach 2023-2024 na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Dofinansowanie otrzymają łącznie 242 projekty. Poznaliśmy wyniki rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie”. (więcej…)

15 września 2023

84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

15 września br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska razem z wicekuratorem Jerzym Sołtysiakiem wzięli udział w uroczystości upamiętniającej ofiary agresji sowieckiej na Polskę, która odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 17 września w Połczynie-Zdroju ofiary uczcił Wicekurator Bogusław Ogorzałek. (więcej…)

15 września 2023

Konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych

15 września 2023 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Zbigniewa Adamczyka. (więcej…)

15 września 2023

Informacja MEiN w sprawie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Środki na wypłatę nagrody, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

(więcej…)

14 września 2023

Konferencja inaugurująca projekty MATura+ i Matma2

14 września 2023 r. w auli Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się konferencja inaugurująca III edycję projektu MATura+ i II edycję projektu Matma2 Fundacji Empiria i Wiedza, w której udział wzięła Katarzyna Koszewska – Zachodniopomorski Kurator Oświaty. (więcej…)

14 września 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” to, oprócz posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również wsparcie w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska w Szczecinie oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik wraz z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem podczas wczorajszego przekazania umów gminom podsumowali te działania.

(więcej…)

12 września 2023

III edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów, które startują od 12 września 2023 r. (więcej…)