Kategoria: Komunikaty

30 sierpnia 2018

Listy Minister Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo,

29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska skierowała listy do rodziców i opiekunów oraz do dyrektorów szkół i nauczycieli, w których poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listów.

Załączniki

4 września 2018

List Rzecznika Praw Dziecka

Drogie Dzieci,

zachęcamy do zapoznania się z Listem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka skierowanym do Uczennic i uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Załączniki

List Rzecznika Praw Dziecka
Data: 2018-09-04, rozmiar: 255 KB
28 sierpnia 2018

Zaproszenie na XVIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów przekazujemy Państwu program tegorocznego XVIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 17-22 września 2018 r. w Szczecinie i Koszalinie.

Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz szerokich kręgów dorosłego społeczeństwa, gdyż organizatorzy zapraszają całe rodziny, poczynając od seniorów a na dzieciach kończąc.

Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie. Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Ma to szczególne znaczenie dla licealistów, którzy stoją przed wyborem kierunku i uczelni, w której podejmą studia.

W załączeniu znajduje się program Festiwalu.

Załączniki

Program Festiwalu
Data: 2018-08-28, rozmiar: 2 MB
27 sierpnia 2018

II MYŚLIBORSKI KONGRES MIŁOSIERDZIA „Miłosierdzie Boże w dziełach bł. ks. Michała Sopoćki”

W imieniu Organizatorów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zapraszamy do udziału w obradach kongresu, który odbędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu w dniach 14 – 16 września 2018 r. 

Ze względu na to, iż jeden z czterech paneli sesji plenarnej poświęcony jest myślom i dziełu  bł. Michała Sopoćko jako wychowawcy i patrioty, szczególnie zachęcamy do udziału dyrektorów, pedagogów, wychowawców i katechetów zachodniopomorskich szkół, przedszkoli i placówek.

Szczegółowy program Kongresu i informacje organizacyjne znajdują się na stronie
internetowej organizatora pod adresem: www.sanktuarium-mysliborz.com.pl/instytut 

27 sierpnia 2018

Zaproszenie na Konferencję wojewódzką pt. „Narkotyki XXI wieku”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
i Wojewódzki Komendant Policji

zapraszają dyrektorów szkół i placówek oświatowych woj. zachodniopomorskiego, pedagogów i wychowawców na Konferencję wojewódzką pt. „Narkotyki XXI wieku”, która odbędzie się 10 września 2018 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie. Przewidywany czas: godz 11.00 – 13.30.

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnienia nowych narkotyków jako problemu XXI wieku, po zmianach legislacyjnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kontekście działań profilaktycznych kierowanych do młodzieży.

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez załączony formularz elektroniczny do wyczerpania miejsc.

FORMULARZ

Załączniki

Pismo zapraszające dla dyrektorów
Data: 2018-08-27, rozmiar: 325 KB
Ramowy plan konferencji
Data: 2018-08-27, rozmiar: 343 KB
27 sierpnia 2018

UWAGA! Zmiana godzin i dnia narad dla dyrektorów szkół/placówek w dniu 29.08.2018 r. w Koszalinie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z województwa zachodniopomorskiego,

ze względów organizacyjnych w Koszalinie zmianie ulegają godziny i dzień narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

W załączeniu znajduje się zaktualizowany harmonogram narad.

Załączniki

harmonogram_narad_aktualizacja_20180827
Data: 2018-08-27, rozmiar: 24 KB
24 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa skierowały dziś, 24 sierpnia br. wspólny list do dyrektorów szkół, w którym wyraziły nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich codziennej pracy. Minister edukacji i Prezes UODO podkreśliły, że lepsze poznanie i zrozumienie przepisów RODO pozwoli chronić bezpieczeństwo dzieci oraz budować wzajemne zaufanie między szkołą a rodzicami.

Przewodnik udostępniony został na stronach internetowych obu urzędów oraz przesłany
za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce.

Współpraca MEN i UODO

W tym roku odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, który objęty został patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Program polega na tym, że w pierwszej kolejności swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej. Podczas wydarzenia eksperci UODO przekazują pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo udostępniane również radom pedagogicznym.

Celem projektu jest również to, aby zdobytą podczas konferencji wiedzę nauczyciele upowszechniali również wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i przy realizowaniu innych niestandardowych działań.

Podczas tegorocznej edycji Programu szkoły zrealizowały ok. 5 000 lekcji na temat ochrony danych osobowych, zarówno podczas godzin wychowawczych, jak i lekcji przedmiotowych. Podjęto również ponad 900 działań edukacyjnych.

30 sierpnia br. zostanie uruchomiony nabór do kolejnej, IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Już dziś zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja do Programu dostępna jest przez formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts

tekst: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Załączniki

10 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele

szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego!

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego, w dniach 23-30 września 2018r. będzie obchodzony już po raz czwarty Europejski Tydzień Sportu. Podstawowym zadaniem tej inicjatywy jest promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców naszego kontynentu  oraz integracja różnych grup wiekowych.

W przypadku młodego pokolenia Europejski Tydzień Sportu ma służyć przede wszystkim kształtowaniu nawyku zdrowego, aktywnego trybu życia i właściwych zachowań od najwcześniejszych lat. Organizatorzy przewidzieli więc szereg różnorodnych, bezpłatnych wydarzeń, atrakcji i konkursów. W tym roku, po raz pierwszy, zostanie podjęta próba organizacji pełnych atrakcji zmagań sportowych również nocą.

Zachęcamy więc Państwa nie tylko do wzięcia udziału w tym tygodniowym przedsięwzięciu, ale także do  organizowania i zgłaszania własnych wydarzeń sportowych, jak również stworzenia w szkołach, przedszkolach i placówkach przestrzeni do aktywnego trybu życia przez cały rok.

Informacje na temat podejmowanych działań są dostępne na stronie internetowej www.etspolska.pl, stanowiącej główną platformę informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją sportowych wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, można zwracać się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest odpowiedzialne za koordynację tej inicjatywy i związanych z nią działań (e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl; tel. 22 24 43 125).

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska – Kulesza

2 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczycieli – informacje MEN

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzona została zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki:

  1. Co nowego w ocenie pracy?
  2. Nowy system oceny pracy nauczycieli.
  3. Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela (wyjściowe materiały do utworzenia regulaminów dla szkół, przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych ośrodków, młodzieżowych domów kultury).

W najbliższym czasie planowane jest zamieszczenie pliku z odpowiedziami na pojawiające się pytania o nowe rozwiązania dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Odnośnik do zakładki znajduje się na naszej stronie internetowej.

19 lipca 2018

Komunikat w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w zakresie oceny pracy nauczyciela,  Zachodniopomorski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego  nad szkołami, placówkami i placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie województwa zachodniopomorskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki obowiązany jest ustalić Regulaminy  określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/ placówki oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły/ placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Informuję, że do organów prowadzących szkoły/placówki, placówki doskonalenia nauczycieli zostały przesłane projekty przedmiotowych Regulaminów w celu uzyskania porozumienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę/placówkę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

wz. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Jerzy Sołtysiak
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

Załączniki

19 lipca 2018

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 lipca 2018

Harmonogram narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki
województwa zachodniopomorskiego,

Serdecznie zapraszam Państwa na  narady dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących województwa zachodniopomorskiego inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem.  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki

Harmonogram narad
Data: 2018-07-24, rozmiar: 24 KB
20 czerwca 2018

List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa podczas wakacji

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy list Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Załączniki

19 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Od września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia.   

Materiały w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dostępne są na stronie internetowej portalu.

 

19 czerwca 2018

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku. 

Załączniki