Kategoria: Komunikaty

24 maja 2018

Ceremoniał uroczystości

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

w myśl zapisów preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zmianami) oraz zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego (…) (Dz.U.2017.356) kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji ma na celu, m.in., rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego szkoła, w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym, podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

Wiele uroczystości szkolnych odbywa się z udziałem symboli narodowych, np. zbliżające się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym, istotną rolę pełni przyjęty w szkole ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracji, opisujący zasady przeprowadzania tych uroczystości, ponieważ ma wpływ na postawy patriotyczne uczniów, uczy szacunku do tradycji własnego narodu, godnego traktowania Symboli Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwie za jakość i przebieg uroczystości szkolnych odpowiadają dyrektor i nauczyciele – nie bez znaczenia jest również dochowanie precedencji.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zatroszczenie się o taki przebieg organizowanych u Państwa uroczystości, który stanie się wzorem dla społeczności szkolnej i umożliwi wszystkim uczestnikom doświadczenie pozytywnych emocji.

 

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska-Kulesza

 

23 maja 2018

„Bądź wierny Idź”, czyli majówka z Herbertem – rozstrzygnięcie konkursu

23 maja br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu „<<Bądź wierny Idź>>, czyli majówka z Herbertem”.

Do 15 maja, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wpłynęło łącznie 29 inscenizacji teatralnych.

Komisja Konkursowa w składzie:

 • Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
 • Małgorzata Duras – Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Monika Sierant – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Daniel Wróbel – Wydział Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

wyłoniła zwycięzców konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

 • Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie,
 • Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu.

Komisja postanowiła również przyznać nagrody indywidualne.

Poszczególne miejsca zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się 4 czerwca br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, o godzinie 11:00.

23 maja 2018

Dzień Otwarty Laboratoriów PUM

Szanowni Państwo,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza uczniów szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 30 maja br. do Centrum Nowych Technologii Medycznych (SPSK Nr 1, ul. Unii Lubelskiej 1) na DZIEŃ OTWARTY LABORATORIÓW. Inicjatywa odbywa się w ramach projektu Dziecięcy Uniwersytet Medyczny PUM.

Poniżej szczegółowe informacje:                                                                       

Grupa A – dzieci w wieku 6 – 10 lat 
trzy eksperymenty do wyboru o godz. 17.00, 17.30, 18.00                                                                          

Grupa B – dzieci w wieku 11-15 lat 
trzy eksperymenty do wyboru o godz. 17.00, 17.30, 18.00

Załączniki

Plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 249 KB
21 maja 2018

„Witamy wakacje zdrowo i radośnie” – przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas 0 – 3 oraz 4 – 7 szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół z województwa zachodniopomorskiego,
Drodzy Rodzice,

zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Witamy wakacje zdrowo i radośnie”, które odbędzie 18 czerwca, w godzinach 10.00 – 13.00, w ogrodzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Organizatorem wydarzenia jest Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Straż Pożarna oraz Inspekcja Ruchu Drogowego.

Celem inicjatywy jest integrowanie dzieci, zachęcanie rodziców do udziału w przedsięwzięciu, aktywny udział dzieci podczas eventu oraz profilaktyka zdrowotna informująca o zagrożeniach w czasie wakacji.

Organizatorzy imprezy przygotowali dla jej uczestników wiele atrakcji, m.in.: zwiedzanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, liczne konkurencje sportowe, atrakcje prozdrowotne.

Do dyspozycji będą również dostępne stoiska profilaktyczno – promocyjne.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0 – 3 oraz 4 – 7 szkół podstawowych. W przedsięwzięciu może wziąć udział maksymalnie 5 grup z każdej kategorii wiekowej. Każda grupa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.

Zgłoszeń można dokonać poprzez formularze zgłoszeniowe. Liczba miejsc ograniczona!

W załączeniu znajdą Państwo konspekt wydarzenia oraz harmonogram.

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klas 0 – 3

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych

Załączniki

Konspekt
Data: 2018-05-21, rozmiar: 601 KB
Harmonogarm
Data: 2018-05-22, rozmiar: 576 KB
19 maja 2018

Dentobus rusza w trasę

Nowoczesny dentobus czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści będą bezpłatnie leczDaniel Wróbelyć zęby dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa, rusza w trasę w poniedziałek, 21 maja. Pierwszymi miejscowościami, do których zawita, będą Kłodzino i Jesionowo w gminie Przelewice w powiecie pyrzyckim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów, nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych, utworzone zostaną listy dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na badanie i leczenie stomatologiczne ich pociech w dentobusie.  

Umowa na świadczenie usług stomatologicznych w dentobusie została zawarta na okres 5 lat, między Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a podmiotem leczniczym Michał Sobstyl Stomatologia Dla Ciebie. Profilaktyką i leczeniem zajmie się lekarz stomatolog Oksana Sobstyl.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Będą w nim udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy. W powiecie pyrzyckim świadczenia stomatologiczne w ramach umowy z Funduszem realizowane są w Lipianach, Pyrzycach i Warnicach. Dentobus w Jesionowie i Kłodzinie to znaczne polepszenie dostępu do świadczeń profilaktycznych i leczniczych. 

W całym województwie zachodniopomorskim w ramach umowy z NFZ pracuje 350 gabinetów ogólnostomatologicznych, w tym 83 w samym Szczecinie oraz 100 specjalistycznych. Część ogólnodostępnych gabinetów znajduje się w szkołach: w województwie jest ich 26, w samym Szczecinie 12. Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów. Według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, na próchnicę zębów choruje 57% trzylatków, 80% pięciolatków, 90% siedmiolatków. Statystycznie pięciolatek ma 5 chorych zębów, siedmiolatek – 5,6; dwunastolatek 3,2; osiemnastolatek – nawet 8 chorych zębów.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło 16 dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Ich zakup został sfinansowany z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Udostepnienie dentobusu możliwe było po zawarciu umowy między Wojewodą Zachodniopomorskim a świadczeniodawcą wyłonionym w drodze konkursu przez zachodniopomorski NFZ. Dzisiaj, tj. 16 maja, przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się uroczyste przekazanie świadczeniodawcy kluczyków do dentobusu. Wzięli w niej udział: wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, wicewojewoda Marek Subocz oraz dyrektor zachodniopomorskiego oddziału NFZ Dariusz Ruczyński.

Harmonogram pracy dentobusu będzie publikowany na stronie internetowej ZOW NFZ.

Załączniki

Poradnik stomatologiczny
Data: 2018-05-19, rozmiar: 1 MB
Plakat - region Koszalin
Data: 2018-05-19, rozmiar: 2 MB
Plakat - region Szczecin
Data: 2018-05-19, rozmiar: 2 MB
Plakat
Data: 2018-05-19, rozmiar: 2 MB
Poradnik stomatologiczny - okładka
Data: 2018-05-19, rozmiar: 2 MB
Ulotka cz. 1
Data: 2018-05-19, rozmiar: 1 MB
Ulotka cz. 2
Data: 2018-05-19, rozmiar: 1 MB
19 maja 2018

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/ 2020

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów 
z województwa zachodniopomorskiego,

w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dotyczącymi przyszłorocznej rekrutacji uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum, w załączeniu przekazuję list Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej.

List, dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/ 2020, został skierowany do rodziców i opiekunów uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich gimnazjum.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki

List Minister Edukacji Narodowej
Data: 2018-05-19, rozmiar: 91 KB
17 maja 2018

Dotacje dla szkół na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach programu „NIEPODLEGŁA”

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
z województwa zachodniopomorskiego!

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym. Obchodzimy bowiem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Wiem, że we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa święto to będzie godnie i szczególnie uroczyście obchodzone.

Dlatego też z przyjemnością przekazuję informację, że na organizację tego szczególnego święta szkoły i placówki mogą pozyskać dotację w wysokości 3000-10000 zł w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”.

W tym celu w terminie do 11 czerwca 2018 roku należy złożyć do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Zachęcam Państwa do składania wniosków.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Magdalena Zarębska-Kulesza

Wzór wniosku

Harmonogram

Kryteria oceny wniosków

17 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne dla dyrektorów i pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne. Cele spotkania jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego.

Spotkania odbędą się w Warszawie w dnia 5 czerwca 2018 r.

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracja na spotkania: Spotkanie w dniu 05.06.2018  zgłoszenia do 23.05.2018 do godz.23:59

17 maja 2018

„Akademia Rodzica Zastępczego” – do dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy!

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o dotarcie
z poniższą informacją do rodziców sprawujących pieczę zastępczą (spokrewnionych
i niezawodowych)
zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ośrodek zaprasza rodziców zastępczych do udziału w „Akademii Rodzica Zastępczego”. 

Nabór: do 15 czerwca 2018 r.

Termin realizacji: od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu rodzice zastępczy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów
i doradztwa.

 • W ramach Akademii Relacji przewidziane są cztery szkolenia:
 • Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – II/III kwartał 2018 r.
 • Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018 r.
 • Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019 r.
 • Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 r.
 • Po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane w czasie trwania całego projektu problemy/pytania (mailowo, telefonicznie, osobiście), oferowane będzie indywidualne wsparcie doradcze z tematyki szkoleń.

Szkolenia odbywać się będą na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Zapewnione zostanie wyżywienie, a podczas szkoleń dwudniowych również nocleg.  Przewidziany jest również zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą. W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi (w projekcie uwzględniono dzieci od 3 r. ż.). 

Załączniki

Materiał informacyjny
Data: 2018-05-17, rozmiar: 455 KB
Pismo informacyjne
Data: 2018-05-17, rozmiar: 775 KB