10 grudnia 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

10 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Dziecko z cukrzycą”. Organizatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

13 grudnia 2018

Podsumowanie kampanii społecznej pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

6 grudnia br., w Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 dla Dzieci  i  Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, odbył się finał kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Organizatorem przedsięwzięcia byli wspomniana placówka oraz Stowarzyszenie Visus  Supremmus.

5 grudnia 2018

Dane z SIO, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, egzamin ósmoklasisty – konferencja prasowa Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

5 grudnia br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy oraz Zachodniopomorskich Wicekuratorów Oświaty pana Jerzego Sołtysiaka i pana Roberta Stępnia.

4 grudnia 2018

Konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” dla przedszkolaków rozstrzygnięty

3 grudnia br. w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Do 30 listopada do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło 1263 prac konkursowych. Komisja Konkursowa wyłoniła 12 laureatów konkursu.

29 listopada 2018

Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Zespołu Szkół w Rewalu

28 listopada br., w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”. W wydarzeniu uczestniczyły: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Daniela Arciszewska.