24 października 2018

Szkolenie dotyczące awansu zawodowego

24 października br., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące awansu zawodowego. Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN pani Agnieszka Czeglik.

24 października 2018

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie

23 października br., w świetlicy w Strachocinie, odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie. Gospodarzem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w Strachocinie. W wydarzeniu uczestniczyły Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji i Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Daniela Arciszewska.

24 października 2018

Konferencja pt. „Jak skutecznie wdrażać model szkoły ćwiczeń”

23 października br., w Hotelu Novotel w Szczecinie, odbyła się konferencja pt. „Jak skutecznie wdrażać model szkoły ćwiczeń”. Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji. W spotkaniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

22 października 2018

MOW w Trzebieży nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program edukacyjno – wychowawczy realizowany w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

18 września br. w Goniądzu, podczas Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, odbył się konkurs PROMETEUSZ, do którego przystąpiło 13 placówek.

22 października 2018

W Wełtyniu odbyła się uroczystość z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

19 października br. w Wełtyniu odbyła się uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent RP, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

19 października 2018

Gala Wolontariatu PCK z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

19 października br., w Sali Teatru Polskiego „Scena na Łasztowni” w Szczecinie, odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w ramach jubileuszu 60-lecia Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

19 października 2018

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie

19 października br. odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie. W uroczystej Akademii Jubileuszowej wraz z nadaniem szkole sztandaru wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak

18 października 2018

Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

18 października br. odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 35–lecia Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli pani Monika Sierant

18 października 2018

Spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

17 października br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. 

17 października 2018

IX posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie

W dniach 15 – 16 października br., w Inselhotel Potsdam w Poczdamie, odbyło się IX posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie.