17 czerwca 2024

Zaproszenie na Forum Eksperckie pt. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” w formule online

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz rodziców do wzięcia udziału w Forum Eksperckim pt. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” organizowanym w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Forum odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. w formule online.

Rejestracja

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.wspolpracabezgranic.pl/

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w wydarzeniu.

Wszystkie wystąpienia i dyskusje panelowe będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i/lub polski oraz PJM.

Dodatkowe informacje

Szczegółowy opis i program Forum Eksperckiego https://www.ibe.edu.pl/pl/aktualnosci-szkola-dostepna/2389-forum-eksperckie-wspolpraca-bez-granic-nauczyciele-na-rzecz-wsparcia-dzieci-i-mlodziezy-z-doswiadczeniem-migracji-i-uchodzctwa