19 czerwca 2024

Realizacja projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW)

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF realizuje projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich”, w którym udział bierze 11 szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe z województwa zachodniopomorskiego oraz dwie placówki doskonalenia nauczycieli: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Cel projektu

Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wspieranie szkół i przedszkoli w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. 

Nauczyciele specjaliści ze szkół zakwalifikowanych do projektu uczestniczą w procesie szkoleń (e-learning, warsztaty, interwencje), a same placówki mają możliwość skorzystania z oferty wsparcia projektowego, m.in bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Dodatkowe informacje

Opis działań, które są realizowane znajdują się na stronie asa.ibe.edu.pl

Szczegóły projektu znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki