17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 07.07.2020 r. godzina 08.30

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 14638
Liczba ofert opublikowanych  631
Liczba ofert zarchiwizowanych  14007

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 297
od 10 do 17  108
18 i więcej  226

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 100 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Inne 1181
Wychowanie przedszkolne  1164
Język angielski  981
Matematyka  923
Język niemiecki  630
Język polski  615
Fizyka z astronomią  558
Zawodowe  481
Informatyka  463
Chemia  460
Geografia  458
Oligofrenopedagogika  406
Doradztwo zawodowe 360
Pedagogiki pozostałe  341
Historia  326
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  324
Wychowanie fizyczne  324
Edukacja dla bezpieczeństwa  314
Logopedia  310
Wychowanie do życia w rodzinie  309
Psychologia  303
Technika  296
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  289
Biologia 280
Bibliotekarstwo 264
Wiedza o społeczeństwie  260
Muzyka  259
Plastyka  253
Religia  210
Przyroda  197
Pedagogika szkolna  176
Terapia pedagogiczna  124
Surdopedagogika  117
Pedagogika terapeutyczna  106
Tyflopedagogika  100