17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 25.07.2023 r. godzina 10.30

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 26345
Liczba ofert opublikowanych  1083
Liczba ofert zarchiwizowanych  25262

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych/aktualnych na dany dzień)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 389
od 10 do 17  166
18 i więcej  528

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 200 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Wychowanie przedszkolne  2498
Inne  1858
Język angielski  1823
Matematyka  1702
Psychologia  1242
Język polski  1240
Zawodowe  1054
Język niemiecki  992
Pedagogiki pozostałe  845
Fizyka z astronomią  839
Informatyka  831
Chemia  783
Geografia  714
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  693
Oligofrenopedagogika  626
Historia  567
Biologia  532
Logopedia  522
Edukacja dla bezpieczeństwa  488
Wychowanie fizyczne  477
Doradztwo zawodowe  475
Wychowanie do życia w rodzinie  468
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  453
Muzyka  409
Bibliotekarstwo  406
Technika  376
Wiedza o społeczeństwie  373
Plastyka  365
Pedagogika szkolna 353
Religia  310
Przyroda  271
Pedagogika terapeutyczna  200