17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 18.10.2022 r. godzina 09.00

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 23111
Liczba ofert opublikowanych  283
Liczba ofert zarchiwizowanych  22828

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych/aktualnych na dany dzień)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 118
od 10 do 17  56
18 i więcej  109

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 100 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Wychowanie przedszkolne 2108
Inne 1715
Język angielski  1610
Matematyka  1494
Język polski  1046
Język niemiecki  899
Psychologia  896
Zawodowe  887
Fizyka z astronomią  839
Pedagogiki pozostałe  752
Informatyka  731
Chemia  721
Geografia  655
Oligofrenopedagogika  604
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  570
Historia  506
Biologia  477
Logopedia  459
Doradztwo zawodowe  454
Edukacja dla bezpieczeństwa  449
Wychowanie do życia w rodzinie  432
Wychowanie fizyczne  428
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  424
Bibliotekarstwo  365
Muzyka  359
Technika  354
Wiedza o społeczeństwie  353
Plastyka  332
Pedagogika szkolna  307
Religia  276
Przyroda  254
Pedagogika terapeutyczna  184
Terapia pedagogiczna  174
Surdopedagogika  141
Tyflopedagogika  141
Etyka  129
Podstawy przedsiębiorczości  104