17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 29.03.2023 r. godzina 12.40

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 24308
Liczba ofert opublikowanych  399
Liczba ofert zarchiwizowanych  23909

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych/aktualnych na dany dzień)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 134
od 10 do 17  59
18 i więcej  206

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 100 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Wychowanie przedszkolne  2281
Inne  1770
Język angielski  1691
Matematyka  1579
Język polski  1131
Psychologia  1045
Zawodowe  929
Język niemiecki  926
Fizyka z astronomią  839
Pedagogiki pozostałe  827
Informatyka  759
Chemia  742
Geografia  676
Oligofrenopedagogika  619
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  611
Historia  526
Biologia  490
Logopedia  485
Edukacja dla bezpieczeństwa  467
Doradztwo zawodowe  460
Wychowanie do życia w rodzinie  444
Wychowanie fizyczne  440
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  437
Muzyka  377
Bibliotekarstwo  373
Technika  360
Wiedza o społeczeństwie  360
Plastyka  343
Pedagogika szkolna  319
Religia  282
Przyroda  258
Pedagogika terapeutyczna  194
Terapia pedagogiczna  178
Surdopedagogika  150
Tyflopedagogika  146
Etyka  133
Fizyka  122
Podstawy przedsiębiorczości  108