17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 05.01.2021 r. godzina 11.00

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 16059
Liczba ofert opublikowanych  72
Liczba ofert zarchiwizowanych  15987

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 24
od 10 do 17  9
18 i więcej  39

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 100 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Wychowanie przedszkolne  1354
Inne  1277
Język angielski  1100
Matematyka  1022
Język niemiecki  685
Język polski  663
Fizyka z astronomią  615
Zawodowe  555
Chemia 506
Geografia 500
Informatyka  498
Oligofrenopedagogika  440
Pedagogiki pozostałe  403
Doradztwo zawodowe  374
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  361
Historia  353
Edukacja dla bezpieczeństwa  344
Wychowanie fizyczne  337
Logopedia  332
Wychowanie do życia w rodzinie  332
Psychologia  330
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  321
Biologia  318
Technika  308
Bibliotekarstwo  287
Muzyka  276
Plastyka  273
Wiedza o społeczeństwie  272
Religia  221
Przyroda  206
Pedagogika szkolna  193
Terapia pedagogiczna  134
Surdopedagogika  123
Pedagogika terapeutyczna  118
Tyflopedagogika  111