17 maja 2018

Dane statystyczne dotyczące ofert pracy dla nauczycieli

Dane dotyczą województwa zachodniopomorskiego – stan na 10.01.2020 r. godzina 12.15

 

Liczba ofert pracy – dane ogólne

Liczba wszystkich ofert 13364
Liczba ofert opublikowanych  111
Liczba ofert zarchiwizowanych  13253

 

Liczba ofert wg godzin (dane z ofert opublikowanych)

Godziny Liczba ofert
9 i mniej 38
od 10 do 17  19
18 i więcej  54

 

Liczba ofert wg kliku najpopularniejszych przedmiotów (dane ze wszystkich ofert) – ujęto wyłącznie przedmioty, dla których wpłynęło powyżej 100 ofert

Przedmiot Liczba ofert
Inne  1057
Wychowanie przedszkolne  1050
Język angielski  895
Matematyka  843
Język niemiecki  570
Język polski  560
Fizyka z astronomią  507
Chemia  425
Informatyka  421
Geografia  414
Zawodowe  396
Oligofrenopedagogika  372
Doradztwo zawodowe 342
Pedagogiki pozostałe  305
Wychowanie fizyczne  304
Historia  301
Logopedia  294
Edukacja dla bezpieczeństwa  294
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane  290
Wychowanie do życia w rodzinie  284
Psychologia  279
Technika  277
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  274
Biologia  252
Bibliotekarstwo  247
Wiedza o społeczeństwie  241
Muzyka  238
Plastyka  235
Religia  194
Przyroda  179
Pedagogika szkolna  157
Terapia pedagogiczna  119
Surdopedagogika  107
Pedagogika terapeutyczna  101