5 września 2022

Informacja o braku uprawnień placówki

Informujemy, że Centrum Doskonalenia Zawodowego (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) nie jest instytucją, która nadaje uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacyjne nauczycielom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn.zm.).

Instytucja ta nie posiada również uprawnień do organizowania kursów kwalifikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.).