19 czerwca 2024

„Kierunek – innowacja 2024” – zaproszenie do udziału w konkursie dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza kolejną edycję konkursu „Kierunek – innowacja 2024” dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej w placówkach oświatowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategorie konkursowe:

  • kategoria I – nauczyciele przedszkoli,
  • kategoria II – nauczyciele szkół podstawowych,
  • kategoria III – nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Warunki udziału w konkursie:

W ramach konkursu nauczyciel przygotowuje opis działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024.

Zadanie powinno być opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Następnie nauczyciel przesyła link do tego opisu na adres mailowy: wspieranie@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2024 r.

Zgłoszenie zawiera:

  • tabelę (w załączeniu),
  • skan oświadczenia o wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszystkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Ostateczny termin przesłania zgłoszenia (opisu działalności innowacyjnej) upływa 26 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Załączniki

załącznik zgłoszenie
Data: 2024-06-19, rozmiar: 13 KB